Đấu giá từ thiện 2 tác phẩm của họa sỹ Văn Dương Thành Print

Trong tiệc Gala Dinner nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ đã diễn ra phiên đấu giá từ thiện các tác phẩm của họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam và châu Á – Văn Dương Thành.

Xem thêm