VOV5 - Họa sĩ Văn Dương Thành ra mắt bộ tranh Hương vị đồng quê và Moutai Print