Wednesday, 05 August 2020
 

Chọn ngôn ngữ

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)French (Fr)

Contact

Van Duong Thanh
Villa C29, 210 Nghi Tam -
Hanoi - Vietnam
Mobile: +84 (0)98 299 37 90
Tel: +84 (0)4-37 19 00 75
skype:  van.duong.thanh
Âm nhạc cùng hội họa : Mùa xuân đầu tiên PDF Print E-mail

Artist/ Họa sĩ : Văn Dương Thành

Saxophone: Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh

Piano: Trần Nam