Friday, 22 February 2019
 

Chọn ngôn ngữ

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)French (Fr)

Contact

Van Duong Thanh
Villa C29, 210 Nghi Tam -
Hanoi - Vietnam
Mobile: +84 (0)98 299 37 90
Tel: +84 (0)4-37 19 00 75
skype:  van.duong.thanh
Một số tài liệu và hình ảnh về triển lãm Tết Bính Thân PDF Print E-mail

 

 


Van Duong Thanh’s inspiration from bronze drum:
Next..
 
Exhibition highlighting Vietnamese famous painters’ works :
Next.. 
 

The beautiful women in paintings of Bui Xuan Phai:
Next.. 
 
Triển lãm tranh của họa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành:
Next.. 
 
Triển lãm tranh “Xuân Bính Thân & Nghệ thuật Văn Dương Thành”:
Next.. 
 
Họa sĩ Văn Dương Thành mở triển lãm đón xuân Bính Thân:
Next.. 
 
Triển lãm tranh “Xuân Bính Thân & Nghệ thuật Văn Dương Thành” :
Next.. 
 
Văn Dương Thành vinh danh đất Việt:
Next 
 
Khúc nhạc xuân... trong tranh Văn Dương Thành:
Next.. 
 
Cuộc viễn du nghệ thuật của họa sĩ Văn Dương Thành :
Next..